Polityka Prywatnoci i Cookies - RODO

 

Operatorem i Administratorem serwisu jest: Cyprus Tours-Wycieczki po Cyprze Urszula Rzepecka, dalej zwany wycieczkipocyprze.pl, z siedzib w Danaes Ave 15 Kato Paphos, Paphos, Cyprus.
Wycieczkipocyprze.pl jako administrator danych osobowych w myl rozporzdzenia  RODO,  dokada wszelkich stara, aby informacje pozyskiwane od klientw, byy przetwarzane zgodnie z normami prawa.  

Polityka Prywatnoci
1.    Udostpnienie danych osobowych (np. w formularzu zmwienia wycieczki na stronie) ma charakter dobrowolny i jest zgodny z zasad minimalizacji pozyskiwania danych osobowych, a take  niezbdne do realizacji zawartej z Tob umowy do wycieczki.
2.    Przetwarzanie danych osobowych nastpuj: 
a)    w celu realizacji przepisw prawa,
b)    w celu realizacji umowy
c)     wykonania prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszcze, ochrony osb i mienia nalecego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezporedniego towarw i usug Administratora.
3.    Twoje dane osobowe przetwarzane w w/w celu bd przechowywane przez okres:
a)  trwania i wykonywania zawartej z Tob umowy,
b)  przewidziany w przepisach szczeglnych,
c) niezbdny do zapewnienia ochrony osb lub mienia nalecego do Administratora bd przez okres niezbdny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze.
4.    W niektrych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeli bdzie to niezbdne do wykonania zawartej z Tob umowy lub do zrealizowania obowizkw cicych na Administratorze.
5.    Przysuguje Ci prawo dania od Administratora: 
a.    dostpu do Twoich danych osobowych,
b.    ich sprostowania,
c.    usunicia,
d.    ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia 
6.    Na dziaania Administratora przysuguje skarga do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7.    Administrator zapewnia odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczestwo danych osobowych udostpnionych przez klientw wycieczkipocyprze.pl, w szczeglnoci uniemoliwiajce dostp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisw prawa, zapobiegajce utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

Polityka Cookies
1.    Strona internetowa korzysta z plikw cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym osoby odwiedzajcej stron (Uytkownik) i przeznaczone s do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest Administrator.
4.    Pliki cookies wykorzystywane s w nastpujcych celach:
a.    tworzenia statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy korzystaj ze strony internetowej, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;
b.    utrzymanie sesji Uytkownika (po zalogowaniu), dziki ktrej Uytkownik nie musi na kadej podstronie strony internetowej ponownie wpisywa loginu i hasa;
c.    okrelania profilu Uytkownika w celu wywietlania mu dopasowanych materiaw w sieciach reklamowych, w szczeglnoci sieci Google.
5.    W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stae” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). „Stae” pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika. 
6.     Oprogramowanie do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie plikw cookies. Moliwe jest take automatyczne blokowanie plikw cookies. Szczegowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej. 
7.     Ograniczenia stosowania plikw cookies mog wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu. 
8.    Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika wykorzystywane mog by rwnie przez wsppracujcych z Administratorem reklamodawcw. 
9.     Pliki cookies mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeglnoci sie Google, do wywietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o ciece nawigacji Uytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.    Wyczenie stosowania cookies moe spowodowa utrudnienia korzystanie z niektrych usug w ramach strony internetowej, w szczeglnoci wymagajcych logowania. Wyczenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku moliwoci czytania lub ogldania treci zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeeniem tych, do ktrych dostp wymaga logowania.

11. Informacje o sposobie wyczenia plikw Cookie w najpopularniejszych przegldarkach komputerowych i urzdze mobilnych dostpna s na stronie: jak wyczy cookie.

 

 

 

wycieczkipocyprze.pl - 2020